Het Godinnenpad

We leven in een prachtige mooie tijd waarin de vrouw haar kracht terug claimt. Eeuwenlang werden vrouwen ontkracht, verkracht, monddood gemaakt en onderdrukt. Vrouwen leefden in angst en onzekerheid. Dit werd vaak ook doorgegeven van generatie naar generatie. Nu tijdens het grote ontwaken is de tijd dat vrouwen zich hiervan bevrijden en zich bevrijden van overtuigingen en beperkingen. Wonden voortkomend uit eerdere ervaringen kunnen genezen en we zijn allemaal op pad naar Heelheid. Collectief is de tijd aangekomen om uit het veld van angst te stappen en het veld van de Liefde in te stappen. Hoe een ieder dit doet is voor iedereen individueel anders. Een van deze manieren is het bewandelen van het Godinnenpad.

Het Godinnenpad is een krachtig transformerend proces voor vrouwen die het volledige spectrum van hun vrouw-zijn willen ontdekken en leven. Je gaat op een innerlijke ontdekkingsreis in je fysieke en energetische lichaam. Het pad voert je langs de blokkades die je op diep niveau met je meedraagt. Onderweg ga je de sluiers optillen. Je krijgt meer inzicht in jezelf als vrouw, vrij van blokkades en emoties uit het verleden. Je krijgt de kans om deze op te schonen, te zuiveren en los te laten. In elke vrouw schuilt een Godin, Sjamanca en Yogini die willen ontwaken.

Het pad is een intense, innerlijke ontdekkingsreis langs de 7 chakra’s en de innerlijke elementen, die verbonden zijn met de organen. Door ons te verbinden met archetypen van Godinnenenergieën uit verschillende culturen en de krachten van de elementen, kunnen vastzittende en blokkerende energieën weer vrij stomen en littekens en wonden helen. De sluiers die het Godinnenbewustzijn bedekken en je tegenhouden je volledige vrouw-zijn te leven, worden opgetild.

De Godin

De Godin in de vrouw schuilt in de baarmoeder en in het bekken. De baarmoeder is een krachtige en leven schenkende creatieve bron in het lichaam van een vrouw. Het is de ontvangende en verbindende kracht. Door allerlei ervaringen, welke we eerder in ons leven hebben opgedaan die pijnlijk of angstig waren, zijn er littekens gevormd. Deze wonden, welke we nog niet hebben kunnen helen, versluieren ons Godinnen-bewustzijn.

Een Sjamanca

Een Sjamanca is een vrouwelijke Sjamaan en betekent ‘zij die weet’. Een Sjamanca heeft haar wortels diep verankert in Moeder Aarde en is zich bewust van de leven schenkende, voedende en dragende kracht en haar verbinding met Moeder Aarde. Ze beheerst de energie op alle lagen en is in staat om met haar bewustzijn naar alle dimensies te reizen, in de hemelen en in de aarde. Ze maakt contact met het plantenrijk en het stenenrijk, ze reist naar de voorouders om hulp, advies en/of healing te vragen en communiceert met de elementen AARDE, WATER, VUUR en LUCHT. Deze elementen openen poorten naar de bron van wijsheid.

Yogini

Een Yogini is een vrouw die haar pad loopt om haar innerlijke Godin te bevrijden en daarmee de onvoorwaardelijke liefde in haar. Zij is een vrouw die is toegewijd aan het leven met heel haar hart, met gepassioneerde waarheid, zonder oordeel, met mededogen en zuivere liefde voor zichzelf. Zij is een vrouw die ernaar verlangt om de Goddelijke essentie van wat ze werkelijk is te herkennen en te belichamen. Ze is een instrument van ontwaken in de wereld om authentiek en genereus te zijn, voor haar eigen stralende belichaming van liefde. Zij is een vrouw die gefocust is op het welzijn van haar medemensen en al het leven op en in de Aarde.

De Ontwaakte Vrouw

De ontwaakte vrouw is een in de baarmoeder gecentreerde vrouw die in haar oorspronkelijke zachtheid en kracht is gestapt en deze volledig belichaamt. Deze vrouw zoekt niet meer naar liefde buiten zichzelf. Zij is zonder oordeel en heeft de sluiers van pijn, angst, controle, schaamte en schuld doorzien en afgelegd. De ontwaakte vrouw weet dat het lichaam een instrument is om pure, zuivere liefdesenergie te kanaliseren en te belichamen. Haar hart en liefdesaderen zijn geopend, waardoor ze vanuit de schoonheid van haar innerlijke bron onvoorwaardelijke liefde naar elke cel van haar lichaam laat stromen. Ze laat haar stralende licht schijnen op alles waar ze mee in contact komt.

Heilige Tempel

Het lichaam van de vrouw is een Heilige Tempel. Deze is in staat om leven voort te brengen. In jouw tempel ligt alle informatie opgeslagen, maar vaak versluierd door trauma’s uit het verleden. In een veilige omgeving ga je de sluiers optillen die jouw belemmeren je volledige vrouwen-bewustzijn te leven. Je gaat de opgeslagen emoties uit het verleden, welke vast zijn gaan zitten in je (geslacht)organen, opschonen en de wonden en littekens daarvan helen.

Deze sluiers worden opgetild door onder andere:

  • Bewust te worden van je lichaam en de signalen te leren waarnemen;
  • Beperkende structuren zoals: angst, schaamte, schuld, overtuigingen en wantrouwen te onderzoeken en te zuiveren;
  • Contracten en oude beloftes te deactiveren;
  • Beperkende banden voortkomend uit de generatielijnen en anderen los te maken.

Opschonen van Karmabanden

Het begrip karma heeft zijn oorsprong bij de theosofen en is door de Yoga bewegingen gaan ankeren hier in het westen. In de hindoeïsme en het boeddhisme spreekt men over het karmawiel, een kosmische wet van oorzaak en gevolg. Door er bewust van te zijn, door zelfonderzoek te doen en vooral eerlijk te zijn over jezelf zou je karma kunnen neutraliseren en opschonen. Bepaalde ademoefeningen kunnen helpen om Karmabanden op te schonen.

Pijnappelactivatie

De pijnappelklier is een klier zo groot als een erwtje in het midden van de hersenen dat al in de oudheid werd gezien als de verbinding tussen het fysieke lichaam en de ziel. In het lichaam regelt het de natuurlijke ritmes zoals je slaapcyclus, verouderingsproces, aanmaak van groeihormoon en aanpassing aan seizoenen. Daarnaast heeft de pijnappelklier een belangrijke spirituele functie. Je paranormale vermogens kunnen toenemen en jou helpen in jouw spirituele, esoterische en persoonlijke groei. Je multidimensionale zijn wordt wakker waardoor je zintuigen zoals horen, zien en voelen geactiveerd kunnen worden.

Opschonen van de navel

In de navel dragen we veel blokkades in ons mee. Indrukken van buitenaf komen daar naar binnen. De spirituele krachten die we ontvangen vanuit het universum stromen via de kruin ons systeem binnen en dalen vervolgens in. Maar door de navel stroomt deze energie er weer uit. Waardoor de 1e en 2e chakra’s niet voldoende gevoed worden en wij niet optimaal geaard zijn.

Massage van de womb

Aan de onderbuik geven wij vrouwen vaak te weinig aandacht. Laat staan dat we die masseren. Terwijl zachte vrouwenhanden, in afstemming met het hart, helende energieën kunnen laten stromen die de heilige ruimte van de vrouw verzachten. Pijn, angst en trauma’s kunnen dan makkelijker losgelaten worden zodat het bekken zich opent. Het bekken van een vrouw is een leven schenkende heilige ruimte waar men geen pijnen, angsten en trauma’s in zou mogen koesteren.

Borstmassage en pakkingen

De borsten van een vrouw voeden het nieuwe leven en dit niet alleen wanneer men een baby voedt. De tepel is een portaal waardoor wij de levensenergie doorgeven. Door onze borsten te masseren openen deze portalen zich en kunnen we deze energie inzetten voor onszelf. Deze massage doen we bij onszelf. Daarna voeden we onze borsten met een heerlijke kruidenpakking. Dit zijn borstpakkingen die ons ondersteunen bij het her-verbinden van de borsten met het hart. Dit kan ons helpen om ons weer meer met ons eigen vrouwenhart te verbinden.

Yoni-stoombad

Een yoni (vagina) is het portaal, een ingang in de heilige, leven schenkende ruimte van een vrouw. In het yoni-kanaal dragen we vaak onverwerkte pijnen met ons mee. Deze pijnen kunnen voor zulke belemmerende blokkades zorgen waardoor we niet in staat zijn om in onze ware oorspronkelijke kracht te stappen. Hierdoor kunnen we niet genieten van onze levensvreugde en vaak ook niet van onze seksualiteit.

Schuld en schaamte kunnen ons behoorlijk vastzetten. Seksuele energie heeft niet alleen met seksuele uitwisseling met een partner te maken. Het is veel meer dan dat. Seksuele energie is pure levensenergie. Uit die levensenergie zijn wij allemaal ontstaan. Het is de energie van groei en leven. Zonder seksuele energie is er geen leven.

Door een yoni-stoombad kan het yoni-portaal openen en de baarmoeder zacht en liefdevol verwarmen zodat de innerlijke Godin kan ontwaken. Koude vastzittende energieën smelten zodat je levensenergie weer vrij kan stromen. Een yoni-stoombad is een uitnodiging om jou levenskracht weer volledig in te nemen en te transformeren van wat je tegenhoudt om vitaal en levenslustig je leven te vieren. Seksuele energie heeft niet alleen met vrijen te maken, maar kan een prettig bijeffect zijn wanneer je ook nog fijner vrijt.

Initiatie met het Yoni-Ei

Volledige aandacht voor het vrouwelijke geslachtsdeel kan zeer helend zijn. Een Yoni-heling kan een bevrijdende en helende reis zijn. Blokkerende energieën voortkomend uit onverwerkte emoties zoals, verdriet, angst, woede of pijn, kunnen aangeraakt worden. Door de heilzame werking van de heling kunnen deze kwetsuren plaatsmaken voor diepe ontspanning, liefdevolle aanvaarding, stroming en nieuwe -al dan niet intieme- ervaringen. Hierdoor kan heling plaatsvinden zonder seksuele lading, maar in intimiteit met jezelf. Het pad van de Yoni-heling bewandelen, betekent voor mij het eren van het vrouwelijke in iedere vrouw.

Inwijding

Het Godinnenpad eindigt met een Inwijding. Tijdens dit inwijdingsritueel wordt de Godin in jou geëerd.

Godinnenpad bewandelen

Mocht je het Godinnenpad willen bewandelen, dan kan ik je daarbij individueel of in groepsverband begeleiden. Neem gerust contact met mij op voor vragen.

Liefs,

Vandevi

Scroll naar boven