Privacy Verklaring en Cookie Statement

Privacy Verklaring en Cookie Statement

Privacy Verklaring en Cookie Statement

‘Vandevi’s Solfood’, gevestigd in Deventer, hierna Vandevi genoemd, neemt de beveiliging van je persoonsgegevens serieus. Vandevi heeft deze Privacy Verklaring en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Vandevi bij de verwerking van persoonsgegevens.

Privacy Verklaring

Gegevensverwerking

Vandevi verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Vandevi verstrekt. Vandevi kan de volgende gegevens verwerken:

 1. Vandevi gebruikt jouw naam, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres om -indien nodig- met je te communiceren.
  Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Vandevi contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van ‘Recepten uit de Plantenwereld’. Ieder schrijven bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand wordt niet aan derden verstrekt.
 2. Vandevi gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.
 3. Op de website van Vandevi, hierna de Website genoemd, worden de bezoekgegevens -waaronder jouw IP-adres- bijgehouden. Kijk onder het kopje ‘Cookie Statement’ van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Delen met Derden

Vandevi kan voor de volgende doelen uitsluitend met jouw toestemming jouw persoonsgegevens delen met derden:

 1. Op verzoek van overheidsinstanties zal Vandevi de persoonsgegevens verstrekken, alleen indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.
 2. Foto’s van anderen worden door Vandevi alleen gebruikt met persoonlijke toestemming. Mocht je jezelf op een foto tegenkomen waar je het niet mee eens bent, stuur Vandevi dan een bericht via het contactformulier. Vandevi zal de foto direct verwijderen.

Bewaartermijn

Vandevi bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Vandevi jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving moet bepaalde informatie zeven (7) jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt één (1) jaar dan wel tot één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Vandevi jouw persoonsgegevens.

Inzage

Vandevi houdt geen persoonlijk dossier bij omdat Vandevi uitsluitend werkt vanuit het moment. Ze houdt alleen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens zoals vermeld onder het kopje ‘Gegevensverwerking’. Je hebt het recht deze gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar vandevi@live.nl. Vandevi zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Geheimhouding

Iedereen is verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de sessies en/of andere activiteiten van Vandevi.

Copyright

 1. Vandevi zoveel mogelijk gebruikt van eigen foto’s©. Het is dan ook niet toegestaan deze zonder toestemming van Vandevi voor eigen doeleinden te gebruiken. 
 2. Indien Vandevi geen gebruik kan maken van één haar eigen foto’s, dan is het de intentie van Vandevi om alleen rechtenvrije afbeeldingen op haar website te gebruiken. Mocht je toch een afbeelding tegenkomen waarop auteursrechten verbonden zijn, neem dan zo snel mogelijk contact op met Vandevi via het contactformulier, zodat deze afbeelding verwijderd kan worden.

‘Vandevi’s Solfood’, gevestigd in Deventer, hierna Vandevi genoemd, neemt de beveiliging van je persoonsgegevens serieus. Vandevi heeft deze Privacy Verklaring en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Vandevi bij de verwerking van persoonsgegevens.

Privacy Verklaring

Gegevensverwerking

Vandevi verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Vandevi verstrekt. Vandevi kan de volgende gegevens verwerken:

 1. Vandevi gebruikt jouw naam, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres om -indien nodig- met je te communiceren.
  Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Vandevi contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van ‘Recepten uit de Plantenwereld’. Ieder schrijven bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand wordt niet aan derden verstrekt.
 2. Vandevi gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.
 3. Op de website van Vandevi, hierna de Website genoemd, worden de bezoekgegevens -waaronder jouw IP-adres- bijgehouden. Kijk onder het kopje ‘Cookie Statement’ van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Delen met Derden

Vandevi kan voor de volgende doelen uitsluitend met jouw toestemming jouw persoonsgegevens delen met derden:

 1. Op verzoek van overheidsinstanties zal Vandevi de persoonsgegevens verstrekken, alleen indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.
 2. Foto’s van anderen worden door Vandevi alleen gebruikt met persoonlijke toestemming. Mocht je jezelf op een foto tegenkomen waar je het niet mee eens bent, stuur Vandevi dan een bericht via het contactformulier. Vandevi zal de foto direct verwijderen.

Bewaartermijn

Vandevi bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Vandevi jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving moet bepaalde informatie zeven (7) jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt één (1) jaar dan wel tot één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Vandevi jouw persoonsgegevens.

Inzage

Vandevi houdt geen persoonlijk dossier bij omdat Vandevi uitsluitend werkt vanuit het moment. Ze houdt alleen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens zoals vermeld onder het kopje ‘Gegevensverwerking’. Je hebt het recht deze gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar vandevi@live.nl. Vandevi zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Geheimhouding

Iedereen is verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de sessies en/of andere activiteiten van Vandevi.

Copyright

 1. Vandevi zoveel mogelijk gebruikt van eigen foto’s©. Het is dan ook niet toegestaan deze zonder toestemming van Vandevi voor eigen doeleinden te gebruiken. 
 2. Indien Vandevi geen gebruik kan maken van één haar eigen foto’s, dan is het de intentie van Vandevi om alleen rechtenvrije afbeeldingen op haar website te gebruiken. Mocht je toch een afbeelding tegenkomen waarop auteursrechten verbonden zijn, neem dan zo snel mogelijk contact op met Vandevi via het contactformulier, zodat deze afbeelding verwijderd kan worden.

‘Vandevi’s Solfood’, gevestigd in Deventer, hierna Vandevi genoemd, neemt de beveiliging van je persoonsgegevens serieus. Vandevi heeft deze Privacy Verklaring en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Vandevi bij de verwerking van persoonsgegevens.

Privacy Verklaring

Gegevensverwerking

Vandevi verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Vandevi verstrekt. Vandevi kan de volgende gegevens verwerken:

 1. Vandevi gebruikt jouw naam, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres om -indien nodig- met je te communiceren.
  Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Vandevi contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van ‘Recepten uit de Plantenwereld’. Ieder schrijven bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand wordt niet aan derden verstrekt.
 2. Vandevi gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.
 3. Op de website van Vandevi, hierna de Website genoemd, worden de bezoekgegevens -waaronder jouw IP-adres- bijgehouden. Kijk onder het kopje ‘Cookie Statement’ van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Delen met Derden

Vandevi kan voor de volgende doelen uitsluitend met jouw toestemming jouw persoonsgegevens delen met derden:

 1. Op verzoek van overheidsinstanties zal Vandevi de persoonsgegevens verstrekken, alleen indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.
 2. Foto’s van anderen worden door Vandevi alleen gebruikt met persoonlijke toestemming. Mocht je jezelf op een foto tegenkomen waar je het niet mee eens bent, stuur Vandevi dan een bericht via het contactformulier. Vandevi zal de foto direct verwijderen.

Bewaartermijn

Vandevi bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Vandevi jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving moet bepaalde informatie zeven (7) jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt één (1) jaar dan wel tot één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Vandevi jouw persoonsgegevens.

Inzage

Vandevi houdt geen persoonlijk dossier bij omdat Vandevi uitsluitend werkt vanuit het moment. Ze houdt alleen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens zoals vermeld onder het kopje ‘Gegevensverwerking’. Je hebt het recht deze gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar vandevi@live.nl. Vandevi zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Geheimhouding

Iedereen is verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de sessies en/of andere activiteiten van Vandevi.

Copyright

 1. Vandevi zoveel mogelijk gebruikt van eigen foto’s©. Het is dan ook niet toegestaan deze zonder toestemming van Vandevi voor eigen doeleinden te gebruiken. 
 2. Indien Vandevi geen gebruik kan maken van één haar eigen foto’s, dan is het de intentie van Vandevi om alleen rechtenvrije afbeeldingen op haar website te gebruiken. Mocht je toch een afbeelding tegenkomen waarop auteursrechten verbonden zijn, neem dan zo snel mogelijk contact op met Vandevi via het contactformulier, zodat deze afbeelding verwijderd kan worden.

Cookie Statement

Op dit moment maakt ‘Vandevi’s Soulfood’ nog geen gebruik van Cookies. Zodra Cookies worden ingezet, zal er een Cookie Statement op de Website verschijnen.

 

Cookie Statement

Op dit moment maakt ‘Vandevi’s Soulfood’ nog geen gebruik van Cookies. Zodra Cookies worden ingezet, zal er een Cookie Statement op de Website verschijnen.

 

Cookie Statement

Op dit moment maakt ‘Vandevi’s Soulfood’ nog geen gebruik van Cookies. Zodra Cookies worden ingezet, zal er een Cookie Statement op de Website verschijnen.