Privacyverklaring

Vandevi is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vandevi verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Eventuele adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Op de website ingevulde contactformulieren

Wij gebruiken die gegevens om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of je te informeren over een eventuele wijziging in afspraak.

Contactformulieren

Gegevens uit contactformulieren worden automatisch doorgestuurd naar de inkomende mailbox van Vandevi, zodat we je bericht kunnen beantwoorden dit doen we op basis van de grondslag: toestemming.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vandevi neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Scroll naar boven